Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Každý uživatel má právo, být informován jaké údaje o něm e-shop www.divazo.cz, se sídlem: Suchá Hora 208, 027 13 Suchá Hora, Slovensko, IČO: 53 846 494, DIČ: 1127477582, IČ DPH: SK1127477582 eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejím zpracováním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání všech svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, speciálních nabídkách, soutěžích a aktuálních tématech souvisejících s e-shopem www.divazo.sk.

Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů (dále jen ZnOOÚ). My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebudeme obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti námi stanovené.

 

Upozorňujeme, že zákonem požadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme dle platné a aktuální legislativy.

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, fakturační adresa a dodací adresa,

b) pokud nakupujete jako firma / živnostník, obchodní název společnosti, fakturační adresa a dodací adresa pokud je jiná, IČO, DIČ,

c) kontaktní údaje, pod kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, především e-mailová adresa, telefonní číslo a váš kontakt na sociálních sítích,

d) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje na vašem účtu, především uložena adresa a nastavení newsletterů,

e) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou především údaje o zboží a službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla bankovního účtu a údaje o reklamacích,

f) údaje z vašeho hodnocení a referencích, které o našem zboží a službách uveřejňujete,

g) věrnostní program, kde cílem programu je poskytnout jeho členům co nejvíce slev, benefitů a služeb které by jinak nevyužili.

 

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely v různém rozsahu. Buďto:

1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy našeho oprávněného zájmu z důvodu plnění právních povinností, nebo

2. na základě vašeho souhlasu.

Jaké zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete - pokud jste jen účastníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku.

 

3. Jak uchováváme vaše osobní údaje

Tyto údaje jsou uchovány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v souvislosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako jsou vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.

 

4. Zpracování na základě objednávky

Pokud si vytvoříte účet na stránce www.divazo.cz zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás objednáte nějaké zboží nebo služby), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet.

Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

 

5. Provozovatel osobních údajů

Divazo.cz

Sídlo: Suchá Hora 208, 027 13 Suchá Hora

IČO: 53 846 494

DIČ: 1127477582

IČ DPH: SK1127477582

je provozovatelem vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných prostřednictvím naší webové stránky.

Kontaktovat "provozovatele" osobních údajů můžete:

a) telefonicky na čísle: +421 907 326 881

b) e-mailem: info@divazo.cz

c) Poštou na adrese:

Ing. Daniela Baľáková

Suchá Hora 208

027 13 Suchá Hora

Slovensko

Dozorný orgán:

Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Tel: 02/ 32 31 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

(dále jen "dozorný orgán")

 

6. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky.

Pokud není uvedeno jinak, tak vaše osobní údaje zpracuje jen "provozovatel" osobních údajů Ing. Daniela Baľáková - Divazo. Údaje, které se zpracovávají jsou výhradně určeny ke zpracování vašich požadavků, jako jsou objednávky, reklamace a marketingové aktivity (nabídky, oznámení, newslettery).

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám zprostředkovatelům, resp. okruhu příjemců:

- DPD - spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Pri letisku 5, 821 04 Bratislava

- Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

- Martina Badínová - UNI SLOVAKIA, Ústie nad Priehradou 90, 028 01 Trstená

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

- Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

- Biano s.r.o., Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

- Favi online s.r.o., Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1

- Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno

- Leadhub, s.r.o., Štefánikova 16/29, 150 00 Praha 5

Veškeré osobní údaje, se kterými přicházejí do kontaktu externí smluvní partneři tedy zprostředkovatelé jsou jen v nezbytném rozsahu na zpracování jejich poskytovaných služeb a za účelem uspokojení potřeb objednavatele www.divazo.cz v rozsahu smluvních podmínek.

Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

 

7. Webový portál "můj účet" (včetně služby Hodnocení a recenze)

Abychom mohli uložit vaše hodnocení našich prodávaných produktů a služeb, potřebujete mít vytvořený osobní účet na naší stránce spolu s vaší registrací na www.divaz.cz na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v registračním formuláři. Pokud nám v souvislosti s vaším hodnocením poskytnete svou e-mailovou adresu, tak nám dáváte souhlas s uděleným hodnocením a jinými administrativními záležitostmi týkajícími se této služby. Vaše osobní údaje následně budou zpracovávány až do odvolání, tedy do zrušení účtu nebo 36 měsíců od posledního použití.


1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.
3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.
6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

 

8. Proces on-line objednávky

Nákupem on-line si od vás vyžádáme nezbytně potřebné osobní údaje, bez kterých nebude možné uzavřít smluvní vztah a tedy zboží objednat. Vaše osobní údaje uvedené v objednávce budou zpracovány i smluvními partnery, kteří zajišťují doručení zboží přímo k vám vámi vybranou společností při objednávce. Zpracování fakturačních údajů je zajištěno smluvním partnerem. Vaše platba bude zpracována smluvním partnerem příslušnou bankou, kurýrní společností nebo jinou třetí stranou vámi vybranou při platbě. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky a dále na plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

Všechny údaje potřebné k vyhovění vašeho požadavku budou ukládány na vlastních zabezpečených serverech, bez možnosti přístupu externích subjektů nebo neoprávněných osob.

Smluvní strany zacházejí se všemi osobními údaji v souladu se zákonem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES[ (dále jako "GDPR"). Rovněž byl přijat nový zákon o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z. (dále jako "ZoOÚ 18/2018 Z.z."), který nahrazuje v současnosti platný a účinný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Registrací zároveň potvrzujete, že jsme vás ve smyslu platné legislativy informovali o tom, že jako prodávající budeme v procesu uzavírání a plnění kupní smlouvy zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu jako dotčené osoby, protože zpracování vašich osobních údajů bude prováděno v předsmluvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

 

9. Reklamace

Reklamaci můžete podat přímo na web stránkách prostřednictvím formuláře. V případě reklamace si od vás vyžádáme osobní údaje potřebné k vyřízení reklamace a na případné kontaktování vaší osoby v souvislosti s reklamací. K vašim osobním údajům může mít přístup i náš smluvní partner (např. doprava, účetní zpracování - dobropis) pokud je nutná jejich součinnost. Doba zpracování osobních údajů bude maximálně 1 rok po uzavření reklamačního řízení.

 

10. Otázky

Často se chcete jen zeptat na naše výrobky, co můžete udělat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, ve kterém je třeba uvést alespoň kontakt, na který vám můžeme poskytnout odpověď. Vaše osobní údaje budou zpracovány 1 měsíc od odeslání odpovědi, abychom si byli jisti, že jste od nás dostali odpověď a pokud se vyskytnou technické či jiné problémy, abychom vám mohli danou informaci opět odeslat.

 

11. Průzkum spokojenosti

V případě použití našich služeb na e-shopu se vás můžeme ptát, zda vás můžeme kontaktovat pro účely průzkumu spokojenosti s nákupem. V případě udělení souhlasu vám můžeme poslat dotazník nebo odkaz na něj, případně vám zavoláme. Pokud vyjádříte nespokojenost s něčím týkajícím se námi dodávané služby nebo zboží, tak si vás dovolíme kontaktovat znovu k získání dalších informací, abychom mohli tuto skutečnost řešit se smluvním partnerem poskytujícím konkrétní službu a takovým způsobem tuto službu zlepšit.

 

12. Marketingová komunikace

Pokud vás zajímají novinky o námi prodávaném zboží, službách a akcích, tak se můžete přihlásit k odběru takových novinek, čímž nám udělíte souhlas vás informovat prostřednictvím e-mailu. Vaše osobní údaje budou zpracovány i našimi smluvními partnery, kteří nám pomáhají s přípravou a distribucí takové komunikace. To vše až do odvolání vašeho souhlasu, co můžete kdykoliv učinit prostřednictvím kontaktních údajů výše uvedených společností pro zpracování osobních údajů.

 

13. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

14. Vaše práva

- Máte právo na přístup, opravu či vymazání vašich osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak speciálním předpisem.

- Máte právo na přenosnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo pro uzavření smluvního vztahu s námi t.j. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu.

- Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, např. pro účely přímého marketingu.

- Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas na jednotlivé činnosti zpracování osobních údajů.

- V případě odvolání, není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

- Máte právo podat stížnost u dozorného orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.