Hotový závěs na kroužcích AURA

Kód: ROM5908224007780 ROM5908224007865 ROM5908224007766 ROM5908224007759 ROM5908224007889 ROM5908224007896 ROM5908224007926 ROM5902963474087 ROM5908224093363 ROM5908224077981 ROM5908224078186 ROM5908224078384 ROM5908224070005 ROM5908224070494 ROM5902963474117 ROM5908224045874 ROM5902963474803 ROM5908224078070 ROM5908224078278 ROM5908224078476 ROM5908224045737 ROM5908224045744 ROM5908224045751 ROM5902963474100 ROM5908224045850 ROM5908224045812 ROM5908224070333 ROM5902963479013 ROM5908224070265 ROM5908224070432 ROM5908224070708 ROM5908224078001 ROM5908224078209 ROM5908224078407 ROM5908224070081 ROM5908224070401 ROM5908224070586 ROM5908224004857 ROM5908224004901 ROM5902963474032 ROM5908224093264 ROM5902963474742 ROM5908224070654 ROM5908224078063 ROM5908224078261 ROM5908224078469 ROM5908224070043 ROM5908224070197 ROM5908224070364 ROM5908224070531 ROM5908224070456 ROM5908224070722 ROM5908224070425 ROM5908224070609 ROM5908224004741 ROM5908224045836 ROM5908224045799 ROM5908224070678 ROM5908224078049 ROM5908224078247 ROM5908224078445 ROM5908224070067 ROM5908224070388 ROM5908224070555 ROM5908224004826 ROM5908224004864 ROM5908224004918 ROM5908224070647 ROM5908224077998 ROM5908224078193 ROM5908224078391 ROM5908224070036 ROM5908224070357 ROM5902963474063 ROM5902963474070 ROM5908224093301 ROM5902963474773 ROM5908224045683 ROM5908224008008 ROM5908224007858 ROM5908224007827 ROM5908224007995 ROM5908224007964 ROM5908224007919 ROM5908224008039 ROM5908224007902 ROM5908224007872 ROM5908224093325 ROM5902963474780 ROM5908224070685 ROM5908224078025 ROM5908224078223 ROM5908224078421 ROM5908224070562 ROM5902963474018 ROM5908224093226 ROM5902963474766 ROM5908224078032 ROM5908224078230 ROM5908224078438 ROM5908224070579 ROM5908224070111 ROM5908224070272 ROM5908224070449 ROM5908224070715 ROM5908224070098 ROM5908224070241 ROM5908224070418 ROM5908224070593 ROM5902963474025 ROM5902963474759 ROM5908224070661 ROM5908224078254 ROM5908224078452 ROM5908224070050 ROM5908224070203 ROM5908224070371 ROM5908224070548 ROM5902963474049 ROM5908224093349 ROM5902963474797 ROM5902963471871 ROM5908224078216 ROM5902963474735 ROM5908224078018 ROM5908224078414 Zvolte variantu
647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč od 491 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - - –4 % - –4 % - –4 % - - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –4 % - - - –4 % - - - - - - –4 % - - - –4 % - - - –4 % - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - - - - až –4 %
kremova
647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč 647 Kč od 491 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - - –4 % - –4 % - –4 % - - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –4 % - - - –4 % - - - - - - –4 % - - - –4 % - - - –4 % - - –4 % - - - - - –4 % - - - - - - - - až –4 % 517 Kč 543 Kč 725 Kč 751 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 491 Kč 517 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 569 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 543 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 543 Kč 621 Kč 517 Kč 543 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 543 Kč 621 Kč 543 Kč 621 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 543 Kč 621 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 595 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 543 Kč 491 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 517 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 621 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 725 Kč 751 Kč 777 Kč 621 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 491 Kč 543 Kč 621 Kč 751 Kč 777 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 621 Kč 491 Kč 517 Kč 543 Kč 491 Kč 751 Kč 543 Kč 725 Kč 777 Kč od 491 Kč 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 569 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 595 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 621 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 517 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 491 Kč / 1 ks 751 Kč / 1 ks 543 Kč / 1 ks 725 Kč / 1 ks 777 Kč / 1 ks
Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (4 ks) Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Skladem (2 ks) Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Na externím skladě Zvolte variantu
Barva
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 2.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 7.6.2023 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

- Materiál: 100% polyester.

- Závěs spojuje eleganci a sofistikovaný design.

- Matná látka nejvyšší kvality je krásně upravena tak, aby vytvářela jemné vlny.

- Vysoká gramáž látky a kvalita zpracování.

- Hustá vazba.

- Kovové průchodky.

- Vkusně vypadající matná látka.

- Originální balení obsahuje jeden hotový závěs. Na standardní okno jsou zapotřebí dva závěsy.

- Závěs doporučujeme prát při teplotě 30° C, nesmí se chemicky čistit ani sušit v bubnové sušičce.

- POZOR: Barvy se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru!

Doplňkové parametry

Kategorie: Závěsy
Záruka: 2 roky
Druh: Závěs na okno
Barva: Růžová, Mátová, Šedá, Hořčicová, Fialová, Bílá, Zelená, Béžová, Černá, Bordó, Granátová, Tyrkysová
Materiál: Polyester
Velikost: 140 x 250 cm, 140 x 260 cm, 140 x 280 cm, 140 x 300 cm, 180 x 250 cm, 180 x 260 cm, 180 x 280 cm
Vzor: Bez vzoru
Zavěšení: Na kroužcích

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: